Hjärtstartare för barn

hjärtstartareHjärtstartare är något som kan rädda liv, och används oftast på äldre människor som får hjärtstillestånd. Men det händer ibland att små barn behöver en hjärtstartare, och därför finns det i mindre format som inte använder lika mycket energi som en hjärtstartare för vuxna.

Hjärtstartare för barn är istället baserade på barnens mindre kroppsmassa, och anpassade till detta. Även om det låter hemskt att små barn får hjärtstillestånd så kan det hända, av olika anledningar, och därför är det bra att mindre hjärtstartare finns.

Hjärtstartare för vuxna kan användas till barn över ett års ålder, men då med en slags anordning som reducerar energin, fram till minst åtta års ålder.

Allt på barn är mindre, och det gäller även hjärtat. Därför behövs inte samma energi, och om man skulle använda en hjärtstartare med energi för en vuxen person fast på ett barn, kan resultatet bli det omvända.

Om någon får hjärtstillestånd ska man genast ringa 112, för att sedan utföra HLR samt försöka få tag på en hjärtstartare, om man har en i närheten eller vet någonstans där man kan få tag på en. Annars har de såklart en i ambulansen, men varje sekund räknas, så får man tag på en innan är det bara positivt.